[ 03 กันยายน 2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[ 23 สิงหาคม 2562] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองหัวคนหมู่ที่ 6ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[ 26 มิถุนายน 2562] ประกวดราคาจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน(แบบดับเบิลแค็ป 4 ประตู

1 2 3 4 5