รูปกิจกรรม

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
รูปกิจกรรม


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการ ฉีดวัคซีนฯโรคพิษสนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 64

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการ ฉีดวัคซีนฯโรคพิษสนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 64...

เมื่อ : 08 กรกฏาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน ฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019

: โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 201...

เมื่อ : 29 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2564

: หนองใหญ่   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านทองหลางร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2564 ณ บริเวณหนองใหญ่...

เมื่อ : 28 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : มอบยาฆ่าเชื้อ โรคลัมปีสกิน ใน โค/กระบือ ประจำปี 2564

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ มอบยาฆ่าเชื้อ โรคลัมปีสกิน ใน โค/กระบือ ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน 17 ห...

เมื่อ : 24 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มอบหน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน / อสม./ ส.อบต. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน 17 ...

เมื่อ : 10 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่านมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยโควิด 2019

: บ้านแขม หมู่ที่ 11   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยโควิด 2019...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่านมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือฯให้กับผู้นำชุมชน

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที อบต.หนองหมื่นถ่านมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือฯให้กับผู้นำชุมชน บ้านแขมหมู่ที่ 11 และหมู่...

เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการบูชาสักการะปู่เมืองปาก ประจำปี 2564

: อนุสาวรีย์ปู่เมืองปาก   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการบูชาสักการะปู่เมืองปาก ประจำปี 2564 ณ อนุสาวรีย์ปู่เมืองปาก บ้านหนองหมื่นถ่าน...

เมื่อ : 16 เมษายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน ครั้ง 5 ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.จัดโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน ครั้ง 5 ประจำปี 2564 ...

เมื่อ : 08 เมษายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค (อสม.จิ๋ว) ปี 64

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค (อสม.จิ๋ว) ปี 64...

เมื่อ : 29 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบใบประกาศฯ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบใบประกาศฯ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2564...

เมื่อ : 15 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ตามโรงเรียนในแขตพื้นที่ตำบล ประจำปี 2564

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ตามโรงเรียนในแขตพื้นที่ตำบล ประจำปี 2564...

เมื่อ : 10 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีรับใบประกาศ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบลหนองหมื่นถ่าน ปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : พิธีรับใบประกาศ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบลหนองหมื่นถ่าน ปี 2564...

เมื่อ : 02 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน 3 ปี 2564ครั้งที่ 3

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน ปี 2564 ครั้งที่ 3...

เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการ สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัด โครงการ สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปี 2564...

เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อ : 29 มกราคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 64

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 64...

เมื่อ : 27 มกราคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานทำบุญตักบาตร ประจำปี 2564...

เมื่อ : 07 มกราคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน) ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อ : 29 ธันวาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน ซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำล

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายก อบต. /ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นบ้านทองหลาง-บ้านเล็บขาว...

เมื่อ : 01 ธันวาคม 2563
...................................................................

1 2 3