รูปกิจกรรม

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
รูปกิจกรรม


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานทำบุญตักบาตร ประจำปี 2564...

เมื่อ : 07 มกราคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน) ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อ : 29 ธันวาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน ซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำล

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายก อบต. /ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นบ้านทองหลาง-บ้านเล็บขาว...

เมื่อ : 01 ธันวาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่่นถ่าน ออกพื้นที่รับซื้อขยะ ตามโครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองหมื่นถ่าน

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่่นถ่าน ออกพื้นที่รับซื้อขยะ ตามโครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองหมื่นถ่าน (ทั้ง 17 หมู่บ้าน)...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2563

: บ้านมะกอก หมู่ที่ 14   

รายละเอียด : นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในการมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางแจ้ง นาคศรี บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๑๔ ตำบ...

เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อ : 25 กันยายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการถวายเทียนพรรษา วัดและสำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2563

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการถวายเทียนพรรษา วัดและสำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2563...

เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา ประจำปี 2563

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าดงบ้านยาง ต.หนองหมื่นถ่านฯ...

เมื่อ : 11 สิงหาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายกมาวิน ศิลปักษา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า...

เมื่อ : 27 เมษายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : มอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อฯให้ผู้ใหญ่บ้าน 17 หมู่ ในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อฯให้ผู้ใหญ่บ้าน 17 หมู่ ในเขตพื้นที่ ประจำปี 2563...

เมื่อ : 10 เมษายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ จุดคัดกรอง - บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019)

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ตั้งจุดคัดกรอง - บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019)...

เมื่อ : 31 มีนาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019 ณ โรงโดม อบต.หนองหมื่นถ่าน ...

เมื่อ : 06 มีนาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 63

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ร่วมงานปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าดงบ้านยาง...

เมื่อ : 29 มกราคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...

เมื่อ : 11 มกราคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ให้กับพี่น้องประชาชนและฝ่ายปกครอง โรงเรียน คณะอสม. ส.อบต. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

: บ้านเล็บขาว   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562...

เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในครอบครับ ประจำปี ๒๕๖๒

:    

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในครอบครับ ประจำปี ๒๕๖๒...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2562

: หนองบ้านมะกอก   

รายละเอียด : นายวันชัย คงเกษม (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2562 ณ หนองบ้านมะกอก หมู่ที่ 10,14 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำ...

เมื่อ : 17 กันยายน 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 2562...

เมื่อ : 22 สิงหาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา 2562

: บ้านหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา 2562 ณ สวนเจ้าปู่เมืองปา...

เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562
...................................................................

1 2