ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 11 สิงหาคม 2563 ]ประกาศ อบต.หนองหมื่นถ่าน.jpg

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 สิงหาคม ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 11 สิงหาคม 2563 ]IMG20200811092325.jpg

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 06 สิงหาคม 2563 ]408072500.14425.doc

ประชาคมแผนฯโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 05 สิงหาคม 2563 ]IMG20200731104426.jpg

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 05 สิงหาคม 2563 ]DSC03721.JPG

ประสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2562
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา วันที่ประกาศ:[ 10 กรกฏาคม 2563 ]1401020308.2504.doc

ประกาศ อบต.หนองหมื่นถ่าน แจ้งให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตรวจสอบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 08 กรกฏาคม 2563 ]761163336.13627.pdf

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 63
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 29 มิถุนายน 2563 ]653802722.56272.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 63
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 29 มิถุนายน 2563 ]761180360.48116.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 29 มิถุนายน 2563 ]1206721579.2675.pdf

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตามวัย พร้อมใส่ใจสุขภาพให้ปลอดโรค ปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 22 มิถุนายน 2563 ]IMG20200622092717.jpg

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 มิถุนายน 2563 ]1472441936.1905.docx

ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 มิถุนายน 2563 ]886471835.74532.doc

ประกาศเจตจำนงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 มิถุนายน 2563 ]1469044819.3562.docx

แนวทางปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 มิถุนายน 2563 ]1220541334.537.doc

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 มิถุนายน 2563 ]413474233.18068.doc

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 63
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 16 มิถุนายน 2563 ]824777025.2432.docx

อบต.หนองหมื่นถ่าน ร่วมงานกิจกรรม จิตอาสา
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 12 มิถุนายน 2563 ]IMG20200612095251.jpg

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (EIT) ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 04 มิถุนายน 2563 ]

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (IIT) ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 01 มิถุนายน 2563 ]( IIT ).jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th