ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 มกราคม 2563 ]DSC03054.JPG

ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 06 มกราคม 2563 ]IMG20200103103114.jpg

พิธีรับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ฯ ประจำปี 62
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 20 ธันวาคม 2562 ]IMG20191218105940.jpg

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 13 พฤศจิกายน 2562 ]IMG20191111184329.jpg

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 07 พฤศจิกายน 2562 ]DSC00373.JPG

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 20/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 11 ตุลาคม 2562 ]205619381.50338.pdf

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 กันยายน 2562 ]167786432.60975.pdf

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 กันยายน 2562 ]1441711509.5159.pdf

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 กันยายน 2562 ]DSC00160.JPG

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 กันยายน 2562 ]1390121969.8079.pdf

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 กันยายน 2562 ]ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 กันยายน 2562 ]107115575.17683.pdf

ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 กันยายน 2562 ]536745569.36527.pdf

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการแก้ไขปัญหา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 62
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 27 กันยายน 2562 ]IMG20190927092810.jpg

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บ้านหนองผือ ตำบลหนองหมื่นถ่านฯ หลังน้ำรด ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 26 กันยายน 2562 ]IMG20190926095909.jpg

พิธีปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 26 กันยายน 2562 ]IMG20190925095200.jpg

โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการคนพิการในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 20 กันยายน 2562 ]IMG20190920101904.jpg

การประชามติ (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 กันยายน 2562 ]IMG20190919100105.jpg

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ของ กรมประมง ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 กันยายน 2562 ]DSC02479.JPG

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา วันที่ประกาศ:[ 03 กันยายน 2562 ]170769502.00306.pdf

1 2 3 4 5 6 7

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th