ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.หนองหมื่นถ่าน ร่วมงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 14 สิงหาคม 2561 ]DSC08360.JPG

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 09 สิงหาคม 2561 ]DSC08214.JPG

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน สุขภาพดีวิถีไทย สู่ความยั่งยืน ปี ๗ ( ปี 2561 )
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 08 สิงหาคม 2561 ]DSC08134.JPG

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 13 กรกฏาคม 2561 ]DSC07863.JPG

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ฯ ปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 28 มิถุนายน 2561 ]DSC07592.JPG

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 28 มิถุนายน 2561 ]DSC07548.JPG

โครงการรณรงค์ คัดแยก ขยะมูลฝอย ในชุมชนชน ประจำปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 25 มิถุนายน 2561 ]DSC07534.JPG

ขอเชิญเที่ยวชม วัดจักรวาลภูมิพินิจ ประจำปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 มิถุนายน 2561 ]วัดจักวาล3.jpg

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 พฤษภาคม 2561 ]ครอบครัว61.JPG

อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ปี2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 เมษายน 2561 ]DSC06681.JPG

โครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสถานศึกษาปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 มีนาคม 2561 ]DSC06007.JPG

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 12 มีนาคม 2561 ]DSC05733.JPG

โครงการ อบรมสุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ]DSC05601.JPG

อบต.หนองหมื่นถ่านร่วมงานปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ]DSC05309.JPG

โครงการสวัสดิการ บริการทั่วถึง เป็นที่พึ่งประชาชน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 29 พฤศจิกายน 2560 ]DSC04392.JPG

โครงการจัดประชุมแผนฯ และมอบรางวัลในการประกวดหมู่บ้านสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 พฤศจิกายน 2560 ]DSC04219.JPG

ประเพณีงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 พฤศจิกายน 2560 ]DSC04196.JPG

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ปี 2560
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 26 กันยายน 2560 ]DSC03735.JPG

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 25 กันยายน 2560 ]759875615.90602.pdf

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 25 กันยายน 2560 ]553732860.1668.pdf

1 2 3 4

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th