ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ ฉีดวัคซีนฯ สุนัขและแมว ประจำปี 2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 09 กรกฏาคม 2564 ]1625802497671.jpg

อบต.หนองหมื่นถ่าน ฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 29 มิถุนายน 2564 ]565.jpg

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 28 มิถุนายน 2564 ]IMG20210628091831.jpg

มอบยาฆ่าเชื้อ โรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ 2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 24 มิถุนายน 2564 ]IMG20210624111112.jpg

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 มิถุนายน 2564 ]642432508.61196.pdf

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 มิถุนายน 2564 ]878224237.48684.pdf

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 มิถุนายน 2564 ]1119781830.9406.pdf

ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 มิถุนายน 2564 ]180591374.83274.pdf

อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำหมู่บ้านฯ ในเขตพื้นที่ 17 หมู่บ้าน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 10 มิถุนายน 2564 ]IMG20210610103130.jpg

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 พฤษภาคม 2564 ]92748954.038916.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 พฤษภาคม 2564 ]1166769195.0254.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 พฤษภาคม 2564 ]1511293288.3728.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 พฤษภาคม 2564 ]166245306.26049.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 19 พฤษภาคม 2564 ]641658993.13248.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 13/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 พฤษภาคม 2564 ]11922582.648828.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 12/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 พฤษภาคม 2564 ]135404153.97187.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 11/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 พฤษภาคม 2564 ]466339293.52707.pdf

ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 10/2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 พฤษภาคม 2564 ]1430724318.3818.pdf

อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยโควิดฯ
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 พฤษภาคม 2564 ]IMG20210517105346.jpg

อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ /เจลล้างมือ ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 03 พฤษภาคม 2564 ]1620027357828.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th