ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 มกราคม 2564 ]IMG20210115100831.jpg

ทำบุญตักบาตร ปี 2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 08 มกราคม 2564 ]DSC04279.JPG

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน) ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 29 ธันวาคม 2563 ]IMG20201229095201.jpg

โครงการรณรงค์ คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองหมื่นถ่าน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 28 ธันวาคม 2563 ]IMG20201221114009.jpg

แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 22 ธันวาคม 2563 ]

แจ้งประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 22 ธันวาคม 2563 ]

อบต.หนองหมื่นถ่าน ซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำบล
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 01 ธันวาคม 2563 ]IMG20201201104136.jpg

อบต.หนองหมื่นถ่าน ออกรับซื้อขยะตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองหมื่นถ่าน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 18 พฤศจิกายน 2563 ]IMG20191030124217.jpg

โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านที่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 10 พฤศจิกายน 2563 ]

อบต.หนองหมื่นถ่าน ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 26 ตุลาคม 2563 ]1603681371085.jpg

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 21 ตุลาคม 2563 ]IMG20201021112605.jpg

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 25 กันยายน 2563 ]IMG20200925093918.jpg

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 35/2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 21 กันยายน 2563 ]1308508457.8746.pdf

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 กันยายน 2563 ]ประกาศข้อบัญญัติ2564.jpg

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 14 กันยายน 2563 ]ข้อบัญญัติฯ64.jpg

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 10 กันยายน 2563 ]

เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ.๒๕๖๓
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 31 สิงหาคม 2563 ]ขยายเวลาการชำระภาษีฯ63.jpg

โครงการถวายเทียนพรรษา วัดและสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบล ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 26 สิงหาคม 2563 ]IMG20200826102740.jpg

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 21 สิงหาคม 2563 ]IMG20200821102404.jpg

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 14 สิงหาคม 2563 ]ประกาศผลสอบ.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th