ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 17 มิถุนายน 2562 ]DSC02183.JPG

ระบบแอปพลิเคชั่น 'ประชาชนจิตอาสา'
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 27 พฤษภาคม 2562 ]จิตอาสา62-2.jpg

ประชาสัมพันธ์ (ช่องทางการตอบแบบ IIT และ แบบ EIT ในระบบ ITAS ประจำปี 2562)
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 07 พฤษภาคม 2562 ]441019107.39233.pdf

ฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 62
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 เมษายน 2562 ]IMG20190430110352.jpg

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 25 เมษายน 2562 ]IMG20190425102701.jpg

โครงการ จิตอาสาหน่วยพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 25 เมษายน 2562 ]IMG20190425100240.jpg

งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 10 เมษายน 2562 ]DSC01822.JPG

วัด ประ ชารัฐ สร้างสุขฯ ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 12 มีนาคม 2562 ]DSC01630.JPG

อบต.หนองหมื่นถ่าน ร่วมงานปริวาสกรรมฯ ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 30 มกราคม 2562 ]DSC01350.JPG

อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 14 มกราคม 2562 ]DSC01000.JPG

ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน 62
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 08 มกราคม 2562 ]DSC00982.JPG

ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 08 มกราคม 2562 ]DSC00835.JPG

รายงานการเงินประจำปี 2561 ของ อบต.หนองหมื่นถ่าน
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 18 ธันวาคม 2561 ]1080205028.7722.pdf

อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 29 พฤศจิกายน 2561 ]DSC00240.JPG

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 20 พฤศจิกายน 2561 ]DSC04179.JPG

อบต.ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 24 ตุลาคม 2561 ]DSC00009.JPG

โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ 2562
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 22 ตุลาคม 2561 ]DSC09690.JPG

กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านดีวิถีไทย สู่ความยั่งยืน ปี ๗ ประจำปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 26 กันยายน 2561 ]DSC09181.JPG

โครงการ ขยับกาย สบายชีวี ปี ๖
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 15 กันยายน 2561 ]DSC08856.JPG

โครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2561
ผู้ประกาศ : ยศศักดิ์ เกตุน้ำเที่ยง วันที่ประกาศ:[ 07 กันยายน 2561 ]DSC08697.JPG

1 2 3 4 5

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th