ประกาศสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

[ 12 มีนาคม 2562 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางยกระดับป้องกันน้ำท่วมบ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 –บ้านหน่อม
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 355276672.9502.pdf

[ 13 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเล็บขาว หมู่ที่3
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 820176576.65947.zip

[ 13 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่2
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1119018885.0908.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสีสวาด หมู่ที่1
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1329417272.3281.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะกอก หมู่ที่14
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 170245584.26071.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแขม หมู่ที่12
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 893686629.69752.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะกอก หมู่ที่10
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 758897.831662.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมื่นถ่าน หมู่ที่5
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1042917181.0617.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่4
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 694700163.7285.zip

[ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินลูกรังถนนเศรษฐกิจ บ้านหนองหัวคน หมู่ที่15
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 357530609.02725.pdf

[ 30 พฤศจิกายน 2559 ] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์(สนามกีฬาฟุตซอล)
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 734393377.92309.pdf

1

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th