ประกาศสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

 
ค้นหา : หัวข้อประกาศ รายละเอียดประกาศ
ข่าวประกาศสอบราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

[ 07 พฤษภาคม 2563 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านทองหลาง หมู่ที่ 7,17-บ้านหนองหัวคน หมู่ที่่ 6,15
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 844331440.2725.pdf

[ 05 พฤษภาคม 2563 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยเลิงแซง หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1432676092.9852.zip

[ 05 พฤษภาคม 2563 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลองหนองใหญ่
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 8119782.584261.zip

[ 05 พฤษภาคม 2563 ] ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านแขม หมู่ที่ 11,12-บ้านสีสวาด หมู่ที่ 1
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 432370587.8602.zip

[ 03 กันยายน 2562 ] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 350136680.2717.pdf

[ 23 สิงหาคม 2562 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองหัวคนหมู่ที่ 6ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 731176073.64511.pdf

[ 26 มิถุนายน 2562 ] ประกวดราคาจัดชื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน(แบบดับเบิลแค็ป 4 ประตู
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1120706503.93.pdf

[ 12 มีนาคม 2562 ] ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางยกระดับป้องกันน้ำท่วมบ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 –บ้านหน่อม
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 355276672.9502.pdf

[ 13 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเล็บขาว หมู่ที่3
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 820176576.65947.zip

[ 13 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่2
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1119018885.0908.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสีสวาด หมู่ที่1
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1329417272.3281.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะกอก หมู่ที่14
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 170245584.26071.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแขม หมู่ที่12
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 893686629.69752.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านมะกอก หมู่ที่10
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 758897.831662.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมื่นถ่าน หมู่ที่5
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 1042917181.0617.zip

[ 05 มีนาคม 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่4
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 694700163.7285.zip

[ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ] ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินลูกรังถนนเศรษฐกิจ บ้านหนองหัวคน หมู่ที่15
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 357530609.02725.pdf

[ 30 พฤศจิกายน 2559 ] ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์(สนามกีฬาฟุตซอล)
ผู้ประกาศ : ศิรประภา ศิลปักษา 734393377.92309.pdf

1

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th