ดาวน์โหลดเอกสาร

 
ค้นหา : ชื่อเอกสาร รายละเอียดเอกสาร

เอกสารหน่วยงาน


รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไฟล์เอกสาร : 269082845.93944.pdf


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไฟล์เอกสาร : 1172601006.295.pdf


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ไฟล์เอกสาร : 1399862091.4662.pdf


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไฟล์เอกสาร : 315413756.4363.zip


ติดตามประเมินผลแผน รอบที่ 2 งบประมาณ 2561 ไฟล์เอกสาร : 1196593529.4779.pdf


ติดตามประเมินผลแผน รอบที่ 1 ตค.60-มี.ค..61 ไฟล์เอกสาร : 1149973335.4396.pdf


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ไฟล์เอกสาร : 522182644.72233.pdf


แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ไฟล์เอกสาร : 898039251.90726.zip


แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ไฟล์เอกสาร : 1134967322.9308.pdf


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไฟล์เอกสาร : 402647326.98958.pdf


1

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน

99 หมู่ 17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 043-501527

E-Mail : admin@nongmuentan.go.th