(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา ประจำปี 2563

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าดงบ้านยาง ต.หนองหมื่นถ่านฯ...

เมื่อ : 11 สิงหาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายกมาวิน ศิลปักษา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า...

เมื่อ : 27 เมษายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : มอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อฯให้ผู้ใหญ่บ้าน 17 หมู่ ในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อฯให้ผู้ใหญ่บ้าน 17 หมู่ ในเขตพื้นที่ ประจำปี 2563...

เมื่อ : 10 เมษายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ จุดคัดกรอง - บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019)

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ตั้งจุดคัดกรอง - บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019)...

เมื่อ : 31 มีนาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019 ณ โรงโดม อบต.หนองหมื่นถ่าน ...

เมื่อ : 06 มีนาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 63

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ร่วมงานปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าดงบ้านยาง...

เมื่อ : 29 มกราคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...

เมื่อ : 11 มกราคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ให้กับพี่น้องประชาชนและฝ่ายปกครอง โรงเรียน คณะอสม. ส.อบต. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

: บ้านเล็บขาว   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562...

เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในครอบครับ ประจำปี ๒๕๖๒

:    

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในครอบครับ ประจำปี ๒๕๖๒...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2562

: หนองบ้านมะกอก   

รายละเอียด : นายวันชัย คงเกษม (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2562 ณ หนองบ้านมะกอก หมู่ที่ 10,14 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำ...

เมื่อ : 17 กันยายน 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 2562...

เมื่อ : 22 สิงหาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา 2562

: บ้านหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา 2562 ณ สวนเจ้าปู่เมืองปา...

เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562...

เมื่อ : 24 กรกฏาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตามวัย พร้อมใส่ใจสุขภาพ ให้ปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 62

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 ...

เมื่อ : 28 มีนาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ด้วยแนวทาง 5 ส.

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ด้วยแนวทาง 5 ส.(ที่วัดบ้านกอกแก้ว ต.หนองหมื่่นถ่าน ฯ)...

เมื่อ : 12 มีนาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วันเด็ก ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : วันที่ 12 มกราคม อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการสานฝันวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน...

เมื่อ : 12 มกราคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2561

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561...

เมื่อ : 09 สิงหาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ปี 61

:    

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกครอบครัว ทุกช่วงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)...

เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2561

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ...

เมื่อ : 30 เมษายน 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2561

:    

รายละเอียด : วันที่ 30 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561...

เมื่อ : 30 มีนาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2561

: จังหวัดระยอง   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯ ประจำปี งบประมาณ 2561...

เมื่อ : 07 มีนาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการอบรม สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการ อบรม สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ...

เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการอบรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ ประจำปี 2561

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ ประจำปี 2561 ณ วัดป่าดงบ้านยาง...

เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561...

เมื่อ : 13 มกราคม 2561
...................................................................