(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการ ฉีดวัคซีนฯโรคพิษสนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 64

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการ ฉีดวัคซีนฯโรคพิษสนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 64...

เมื่อ : 08 กรกฏาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน ฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019

: โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ฉีด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาและโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 201...

เมื่อ : 29 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2564

: หนองใหญ่   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้านทองหลางร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี 2564 ณ บริเวณหนองใหญ่...

เมื่อ : 28 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : มอบยาฆ่าเชื้อ โรคลัมปีสกิน ใน โค/กระบือ ประจำปี 2564

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ มอบยาฆ่าเชื้อ โรคลัมปีสกิน ใน โค/กระบือ ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน 17 ห...

เมื่อ : 24 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่านนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มอบหน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชน / อสม./ ส.อบต. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน 17 ...

เมื่อ : 10 มิถุนายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่านมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยโควิด 2019

: บ้านแขม หมู่ที่ 11   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยโควิด 2019...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่านมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือฯให้กับผู้นำชุมชน

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที อบต.หนองหมื่นถ่านมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เจลล้างมือฯให้กับผู้นำชุมชน บ้านแขมหมู่ที่ 11 และหมู่...

เมื่อ : 03 พฤษภาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการบูชาสักการะปู่เมืองปาก ประจำปี 2564

: อนุสาวรีย์ปู่เมืองปาก   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการบูชาสักการะปู่เมืองปาก ประจำปี 2564 ณ อนุสาวรีย์ปู่เมืองปาก บ้านหนองหมื่นถ่าน...

เมื่อ : 16 เมษายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน ครั้ง 5 ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.จัดโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน ครั้ง 5 ประจำปี 2564 ...

เมื่อ : 08 เมษายน 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค (อสม.จิ๋ว) ปี 64

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค (อสม.จิ๋ว) ปี 64...

เมื่อ : 29 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบใบประกาศฯ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบใบประกาศฯ บัณฑิตน้อย ประจำปี 2564...

เมื่อ : 15 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ตามโรงเรียนในแขตพื้นที่ตำบล ประจำปี 2564

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ตามโรงเรียนในแขตพื้นที่ตำบล ประจำปี 2564...

เมื่อ : 10 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีรับใบประกาศ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบลหนองหมื่นถ่าน ปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : พิธีรับใบประกาศ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบลหนองหมื่นถ่าน ปี 2564...

เมื่อ : 02 มีนาคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน 3 ปี 2564ครั้งที่ 3

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน ปี 2564 ครั้งที่ 3...

เมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการ สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัด โครงการ สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ ประจำปี 2564...

เมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อ : 29 มกราคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 64

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 64...

เมื่อ : 27 มกราคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานทำบุญตักบาตร ประจำปี 2564...

เมื่อ : 07 มกราคม 2564
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหมื่นถ่าน) ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อ : 29 ธันวาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน ซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำล

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายก อบต. /ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นบ้านทองหลาง-บ้านเล็บขาว...

เมื่อ : 01 ธันวาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่่นถ่าน ออกพื้นที่รับซื้อขยะ ตามโครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองหมื่นถ่าน

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่่นถ่าน ออกพื้นที่รับซื้อขยะ ตามโครงการรณรงค์ขัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองหมื่นถ่าน (ทั้ง 17 หมู่บ้าน)...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2563

: บ้านมะกอก หมู่ที่ 14   

รายละเอียด : นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในการมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ นางแจ้ง นาคศรี บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๑๔ ตำบ...

เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

เมื่อ : 25 กันยายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการถวายเทียนพรรษา วัดและสำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2563

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการถวายเทียนพรรษา วัดและสำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2563...

เมื่อ : 26 สิงหาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา ประจำปี 2563

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าดงบ้านยาง ต.หนองหมื่นถ่านฯ...

เมื่อ : 11 สิงหาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ท่าน นายกมาวิน ศิลปักษา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหมื่่นถ่าน มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า...

เมื่อ : 27 เมษายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : มอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อฯให้ผู้ใหญ่บ้าน 17 หมู่ ในเขตพื้นที่

: ตำบลหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน มอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อฯให้ผู้ใหญ่บ้าน 17 หมู่ ในเขตพื้นที่ ประจำปี 2563...

เมื่อ : 10 เมษายน 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์ จุดคัดกรอง - บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (ป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019)

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ตั้งจุดคัดกรอง - บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019)...

เมื่อ : 31 มีนาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019 ณ โรงโดม อบต.หนองหมื่นถ่าน ...

เมื่อ : 06 มีนาคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 63

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน ร่วมงานปฏิบัติธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าดงบ้านยาง...

เมื่อ : 29 มกราคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563...

เมื่อ : 11 มกราคม 2563
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ให้กับพี่น้องประชาชนและฝ่ายปกครอง โรงเรียน คณะอสม. ส.อบต. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

เมื่อ : 18 ธันวาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

: บ้านเล็บขาว   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562...

เมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในครอบครับ ประจำปี ๒๕๖๒

:    

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการในครอบครับ ประจำปี ๒๕๖๒...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง ร่วมกับ จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน ประจำปี 2562

: หนองบ้านมะกอก   

รายละเอียด : นายวันชัย คงเกษม (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด)เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2562 ณ หนองบ้านมะกอก หมู่ที่ 10,14 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำ...

เมื่อ : 17 กันยายน 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว 2562...

เมื่อ : 22 สิงหาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา 2562

: บ้านหนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา 2562 ณ สวนเจ้าปู่เมืองปา...

เมื่อ : 09 สิงหาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562...

เมื่อ : 24 กรกฏาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตามวัย พร้อมใส่ใจสุขภาพ ให้ปลอดโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 62

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 ...

เมื่อ : 28 มีนาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ด้วยแนวทาง 5 ส.

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ด้วยแนวทาง 5 ส.(ที่วัดบ้านกอกแก้ว ต.หนองหมื่่นถ่าน ฯ)...

เมื่อ : 12 มีนาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วันเด็ก ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : วันที่ 12 มกราคม อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการสานฝันวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน...

เมื่อ : 12 มกราคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2561

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561...

เมื่อ : 09 สิงหาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ปี 61

:    

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกครอบครัว ทุกช่วงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)...

เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2561

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ...

เมื่อ : 30 เมษายน 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2561

:    

รายละเอียด : วันที่ 30 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561...

เมื่อ : 30 มีนาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2561

: จังหวัดระยอง   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯ ประจำปี งบประมาณ 2561...

เมื่อ : 07 มีนาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการอบรม สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการ อบรม สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ...

เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการอบรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ ประจำปี 2561

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ ประจำปี 2561 ณ วัดป่าดงบ้านยาง...

เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561...

เมื่อ : 13 มกราคม 2561
...................................................................