(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา...

เมื่อ : 00 543
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดงานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 ...

เมื่อ : 28 มีนาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ด้วยแนวทาง 5 ส.

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ด้วยแนวทาง 5 ส.(ที่วัดบ้านกอกแก้ว ต.หนองหมื่่นถ่าน ฯ)...

เมื่อ : 12 มีนาคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : วันเด็ก ประจำปี 2562

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : วันที่ 12 มกราคม อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการสานฝันวันเด็ก ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน...

เมื่อ : 12 มกราคม 2562
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2561

:    

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561...

เมื่อ : 09 สิงหาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ปี 61

:    

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สมาชิกครอบครัว ทุกช่วงวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ)...

เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2561

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : ...

เมื่อ : 30 เมษายน 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2561

:    

รายละเอียด : วันที่ 30 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561...

เมื่อ : 30 มีนาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2561

: จังหวัดระยอง   

รายละเอียด : เมื่อวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมื่นถ่าน จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฯ ประจำปี งบประมาณ 2561...

เมื่อ : 07 มีนาคม 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการอบรม สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน จัดโครงการ อบรม สุขกาย สุขใจ สูงวัยใกล้ธรรมะ...

เมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : โครงการอบรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ ประจำปี 2561

: วัดป่าดงบ้านยาง   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่าน เข้าร่วมโครงการอบรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ ประจำปี 2561 ณ วัดป่าดงบ้านยาง...

เมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
...................................................................


(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

กิจกรรม : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

: อบต.หนองหมื่นถ่าน   

รายละเอียด : อบต.หนองหมื่นถ่านจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561...

เมื่อ : 13 มกราคม 2561
...................................................................